Новинки каталога

Обычно определение наиболее интересной цены товаров и подбор нагативных мнений покупателей требует немерено времени — наш сервис поможет найти самые выгодные предложения стоимости на lauri vahtre üldajaloo lugemik history reader, или напишем интернет-магазин с самой дешёвой отправкой курьером. В общем установлено онлайн-магазинов: 4 дилеров, находите интересную фирму и переходите по ссылке для того, чтобы совершить покупку lauri vahtre üldajaloo lugemik history reader. Данный веб-сайт представляет дорогие и недорогие товарные площадки и как вариант: litres.ru, labirint.ru, respublica.ru, Aliexpress VIP — по ссылкам хорошие отзывы покупателей и оперативная отгрузка.

Vaid harva juhtub, et mõni inimene või mõni raamat ajaga mitte ei vanane, vaid nooreneb. Tuntud ajaloolase Lauri Vahtre “Suur pettumus” on selline erand. Esmatrükist möödunud aastatega pole see mitte iganenud, vaid muutunud ajakohasemaks ja värskemaks. Mõistagi toob lisavärskust raamatu lõppu 2016. aasta kevadel kirjutatud uus peatükk. Vahtre kirjutab oma raamatus sellest, kuidas saab ja kuidas ei saa olla inimene; mis tähendus on teistel inimestel ja inimestevahelistel suhetel; kuidas saab ja kuidas ei saa ühitada mõisteid “mina”, “meie” ja “nemad”; mis teeb rahvast rahva ja üksikisikust selle rahva liikme; kus on humanismi ning inimõiguste piirid; kus peituvad Lääne tsivilisatsiooni suurimad nõrkused ja ohud. See teos annab võtme väärtuste üle järelemõtlemiseks, mida täna, 21. sajandi suhteliselt pidetus maailmas, väga vajame. Raamat on kirjutatud vestelises, kaasa mõtlema kutsuvas stiilis, millesse seguneb nii kibedat irooniat kui sõbralikku huumorit. Teksti ilmestavad paljud huvitavad elust ja ajaloost toodud näited.

Вверх